İSG

 • İşyerimizde her türlü faaliyet sırasında yaralanmaları ve sağlığa etki edecek riskleri belirler, değerlendirir ve etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemleri alırız.
 • Risk bölgelerini gerekli işaretlemelerle belli ederiz.
 • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimini, performansını ve etkinliğini izler ve sürekli iyileştiririz.
 • İSG mevzuatındaki sorumluluklarımızı yerine getiririz ve riskleri analiz ederiz.
 • İSG performansımızı artırmak için hedefler belirler, uygular ve etkinliğini kontrol ederiz.
 • Çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin, İSG sorumluluk bilincini artırmak amacıyla Gündüz Kimya İSG Politikasını duyururuz.

ÇEVRE

 • Faaliyetlerimiz sırasında çevre kirliliği oluşturmayız,
 • Çevre bilincini şirket içinde tüm personelimize yayarak sürekli iyileştirme sağlarız,
 • Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile iş birliği yaparak, çevreye olan duyarlılıklarının arttırılmasına katkıda bulunuruz.
 • Çevre ile ilgili yasal yükümlülük ve sorumluluklarımızı ve ilgili diğer şartları yerine getiririz,
 • Çevreci ürünler kullanırız.
 • Geri dönüşüme önem veririz.